Ysgol Glancegin

Clwb Brecwast

Mae croeso i holl ddisgyblion Ysgol Glancegin fynychu'r Clwb Brecwast. Mae'r clwb ar agor pob bore, dydd Llun i ddydd Gwener.

Rhaid sicrhau eich bod wedi archebu lle ar gyfer eich plant - cliciwch yma