Ysgol Glancegin

Newyddion

image02.03.18 - Eisteddod yr Urdd, Cylch Bangor Ogwen

Llongyfarchiadau mawr i'r 26 o ddisgyblion am gynrychioli Ysgol Glancegin yn Eisteddod yr Urdd, Cylch Bangor Ogwen dydd Sadwrn y 24ain o Chwefror.

Gyda dau barti canu, canu unigol a band roedd cynrychiolaeth dda iawn.

Hoffwn dynnu sylw arbennig i lwyddiant y band ar ddod yn 2ail yn y gystadleuaeth.